Schenkeranalys

Schenkeranalys

En grafisk metod som påvisar musikens strukturella uppbyggnad i flera skikt.

Heinrich Schenker (1868-1935), österrikisk musikteoretiker, var en av de mest inflytelserika musikteoretikerna under 1900-talet. Det dröjde dock innan hans idéer anammades av forskarna men nuförtiden tillhör schenkaranalys musikteoretikerns standardverktyg.

 

Schenker betraktar musiken (här handlar det om västerländsk konstmusik huvudsakligen från Bach till Brahms) som en hierarkisk struktur utgående från en av tre möjliga ursatsmodeller och vidare genererad skikt för skikt genom olika prolongationstekniker (”utkomponeringsprocesser”) upp till ytskiktet (= det aktuella verket i klingande eller noterad form). Om föregående mening var lite hårdtuggad så kan man något förenklat säga att analysen går ut på att - ungefär som när man skalar en lök skikt för skikt - reducera musiken skikt för skikt så att den grundläggande strukturen framträder. (Reducerar man så långt det bara går så blir det till slut bara en kadens kvar, men den säger inget annat än att musiken har en tonal struktur och det visste man väl förut.)

 

Schenker skiljer mycket tydligt på ackords olika roller. Några få ackord har harmonisk-strukturell tyngd, medan merparten är stämföringsprodukter producerade på olika nivåer genom kontrapunktiska prolongationstekniker. Detta är en otroligt viktig distinktion och löser en del gamla surdegar som hängt med funktions- och stegteorin sedan gammalt.

 

Schenkeranalyser redovisas i form av grafiska skisser genom användande av en något modifierad traditionell notskrift. Analysmetoden består i att reducera musiken skikt för skikt och att kunna se sambanden mellan olika skikt och olika avsnitt av musikstycket.

Kursinnehåll

 

Kursen inleds med Schenkeranalys - intro. (Se denna kurs för mer information.) Denna kurs är på svenska medan resten av kursen använder engelskspråklig litteratur.

 

Kurslitteratur är Allen Forte & Steven E. Gilbert, Introduction to Schenkerian Analysis. (Försök få tag på den inbundna förstautgåvan. Senare paperback-utgåvor har sämre kvalitet på notexemplen.)

 

Part One: Survey of Basic Concepts

Chapter 1 Melodic Diminutions

Chapter 2 Voice Leading: Counterpoint and Figured Bass

Chapter 3 Compound Melody

Chapter 4 Linear Intervallic Patterns

Chapter 5 Harmonic Relations

Chapter 6 Some Common Secondary Structural Features

 

(Part One täcks i stort sett av kursen Schenker intro.)

 

Part Two: Reductions of Small to Moderate Dimension

Chapter 7 Basic Axioms

Chapter 8 The Concept of Prolongation

Chapter 9 Prolongation of the Primary Tone: Initial Ascent

Chapter 10 Prolongation of the Primary Tone: Arpeggiation

Chapter 11 Introduction to Musical Form

Chapter 12 Fundamental Structure in Complete Units

Chapter 13 The Harmonized Chorale

Chapter 14 Elaborated Chorale: Instrumental Preludes and Studies

Chapter 15 Musical Form and Fundamental Structure: "One-Part" Forms

Chapter 16 Musical Form and Fundamental Structure: "Two-Part" Forms

Chapter 17 Musical Form and Fundamental Structure: "Three-Part" Forms

Chapter 18 Register Transfer and Displacement

 

Part Three: Reductions of Larger Dimension

Chapter 19 Review and Refinement: Structural Levels and Linear Progressions

Chapter 20 Review and Refinement: Unfolding, Register Transfer, Overlapping, Motivic Structures

Chapter 21 Sonata Form and Structural Levels

Chapter 22 Variation Form and Structural Levels

Chapter 23 Structural Levels in Compound and Rondo Forms

Till varje avsnitt hör ett antal övningsuppgifter som ska lämnas in för bedömning av lärare.

Musikteoriskolan

+46-708-711 811