Schenkeranalys - intro

Schenkeranalys - intro

En grafisk metod som påvisar musikens strukturella uppbyggnad i flera skikt.

 

Kursen ger en introduktion till schenkeranalys. Den kan t.ex. vara lämplig att läsa innan man ger sig i kast med kurserna i kontrapunkt.

Kursinnehåll

 

Inledning

Vad är Schenkeranalys?

Melodiska dissonanser och konsonanser

Intervalkedjor

Intervallkedjor i Bachs fugor

Övningar med intervallkedjor i kontrapunktisk sats

Urlinje och ursats

Prolongationstekniker

Avbrott och delare

Analysövningar

 

Musikteoriskolan

+46-708-711 811