Harmonisk analys

Harmonisk analys

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig tillämpa funktionsanalys på en grundläggande och något avancerad nivå samt få grundläggande kännedom om generalbasnotation och stegbeteckningar.

Kursinnehåll

En snabböversikt över funktionsanalys

Skalegna ackord i dur och moll

Parallellackord

Beteckning av tonartsutvikningar

Mellandominant, mellankadens och ellips

 

Tio enkla övningar i funktionsanalys

Skalegna treklanger, Dominantseptimackord

Mellandominanter, Ofullkomlig dominant

Mellankadenser av enklare typ

Elliptiska mellankadenser

Ackord med förhållningar: D4-3, ofullkomlig dominant med 4-3-förhållning, S6/5 – D

Bedräglig kadens.

 

1800-talsharmonik

1800-talets harmonik är betydigt mer avancerad än de tidigare epokernas och innebär ofta en utmaning för analytikern. Först ges en översikt, sedan kommenterade övningsuppgifter och till sist fem inlämningsuppgifter för bedömning av lärare.

Avsnitt: Blandning av dur- och molltonarter, Altererade ackord. Utvidgade tonarter. Mediantik. Nya modulationsvägar. "Vandrande tonalitet"

 

Generalbasbeteckningar

Under tiden ca 1600-1750 användes ett siffersystem för att beteckna klanger. Den s.k. generalbasnotationen består av en noterad basstämma plus siffror och några andra tecken. Dessa sifferkombinationer återkommer i stegbeteckningarna som beskrivs i nästa avsnitt.

 

Stegbeteckningar

Stegbeteckningar använder romerska siffror (I till VII) för klanger inom en tonart och arabiska siffror för att beteckna typ av klang (hämtade från generalbasen).

Musikteoriskolan

+46-708-711 811