Gehör

Gehörsträning

Detta är en grundkurs i gehör. Den omfattar alla moment som behövs för att lägga en stabil grund för utveckling av det musikaliska gehöret.

Innehåll

 

INLEDNING

 

Här går vi igenom förutsättningarna för att nå framgång i gehörsstudiet.

INTERVALL

 

Du lär dig känna igen och själv sjunga de musikaliska intervallen

RYTMÖVNINGAR

 

Du lär dig känna igen och utföra de vanligaste rytmiska figurerna i olika taktarter

ACKORDÖVNINGAR

 

Du lär dig sjunga och identifiera enskilda ackord och de grundläggande ackordföljderna

MELODIÖVNINGAR 1

 

Grundläggande övningar med skalor, treklang, fyrklanger etc.

MELODIÖVNINGAR 2

 

Övningar med vissa tekniker för avistaläsning ("sjunga från bladet")

Exempel på övning:

Musikteoriskolan

+46-708-711 811