Generalbas

Generalbas

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig generalbasnotation och kunna skriva ut en sats utifrån generalbasbeteckningar och gällande stämföringsnormer samt spela den på ett klaverinstrument.

Barockens ackordförråd är ganska litet. Det består av treklanger och några fyrklanger (främst D7, S65 och förminskade septimackord). Sedan tillkommer en del stämföringsprodukter som förhållningar. Därmed blir antalet beteckningar ganska litet. Även om det till en början kan kännas förvirrande att tänka i generalbastermer så vänjer man sig ganska fort av den anledningen att det inte finns så mycket att lära sig när det gäller själva beteckningarna. Källan till förvirringen består i regel av att man blandar ihop ackordbeteckningar med generalbasbeteckningar. Det finns inget ackordtänkande i generalbasterminologin, det finns inga grundtoner, inga ackordterser, inga ackordkvinter osv. Det enda som finns är intervall från bastonen och uppåt. Så när man talar om en 'ters' så är det inte tersen i ett ackord (som tonen e i ett C-durackord) utan den ton som ligger en ters ovanför bastonen. När man spelar efter generalbasbeteckningarna uppstår givetvis ackord men de ingår inte i beteckningssystemet. (Metoden att besiffra en basstämma uppfanns innan ackordtänkandet hade slagit igenom fullt ut under 1600-talet.)

Musikteoriskolan

+46-708-711 811

Kursinnehåll

 

Exempel på musik med generalbasstämmor

 

Beteckningssystemet

 

Treklanger. Fyrklanger. Stämföring. Övningar

 

Skrivövningar

 

28 övningar i att skriva ut generalbassats. Alla noter och ljudfiler lämnas in för bedömning av lärare.

 

 

Kursinnehåll

 

Exempel på musik med generalbasstämmor

 

Beteckningssystemet

 

Treklanger. Fyrklanger. Stämföring. Övningar

 

Grundläggande skrivövningar

 

28 övningar i att skriva ut generalbassats. Alla noter och ljudfiler lämnas in för bedömning av lärare.