Kontrapunkt 2

Barockkontrapunkt 2

 

Tre- och fyrstämmig fuga, kanon, passacagliga och koralförspel

Denna kurs är en fortsättning på Barockkontrapunkt 1. Upplägget och kurslitteraturen är desamma. I sakens natur ligger att det är färre men mer omfattande uppgifter än i första delen.

Kursinnehåll

 

10. Fugan 1

 

11. Fugan 2

 

12. Fyrstämmig kontrapunkt

 

13. Variationsformer

 

14. Cantus firmus-sats: koralförspel

Musikteoriskolan

+46-708-711 811