Kontrapunkt 1

Barockkontrapunkt 1

 

Från grundläggande övningar till tvåstämmig invention och enklare trestämmig kontrapunkt

Kontrapunkt tillhör den avancerade nivån inom det musikaliska hantverket. Traditionellt har undervisningen inriktats på två områden: Palestrinastil (1500-talets vokala polyfoni) och Bachstil (senbarockens instrumentala polyfoni). Denna kurs är en nybörjarkurs i barockkontrapunkt som sträcker sig fram till tvåstämmiga inventioner. Fortsättningskursen omfattar mer avancerade former såsom tre- och fyrstämmig fuga, koralförspel, kanon och passacaglia.

Kurslitteratur är Thomas Benjamin, Counterpoint in the Style of J. S. Bach. New York 1986. Denna bok är slutsåld, men det finns begagnade versioner att köpa. Det finns även en ny version av boken med titeln The Craft of Tonal Counterpoint (2003). Böckerna kan köpas från amazon.com. Den första delen av kontrapunktkursen omfattar kapitlen 1-9.

 

Boken är på engelska. Du får uppgifter att på egen hand läsa avsnitt i boken samt göra tillhörande övningar. Dessa skickar du sedan in för rättning av lärare. Övningarna ska skickas in i form av pdf-filer. Du kan skriva noter för hand och skanna/ta foto och sedan konvertera bilden till pdf-formatet eller använda ett notskrivningsprogram. Du får tillbaka dina övningar med lärarens kommentarer inskrivna i notbilden.

 

Eftersom boken bygger på begrepp från schenkeranalys rekommenderas att läsa kursen Schenker - intro för att ge en nödvändig bakgrund till denna. Schenkerkursen är gratis.

Kursinnehåll

 

1. Linjer och andra stilelement

 

2. Icke-imitativ tvåstämmig sats

 

3. Kromatik i tvåstämmig sats

 

4. Uppbyggnad av tvådelade dansformer

 

5. Dubbel (omvändbar) kontrapunkt

 

6. Imitation. Kanon

 

7. Tvåstämmig invention

 

8. Trestämmig kontrapunkt I: satsstruktur, rytm och harmonik

 

9. Trestämmig kontrapunkt II: kromatik, trippelkontrapunkt och kanonkanon

Musikteoriskolan

+46-708-711 811