Allmän musiklära

Allmän musiklära

 

Allmän musiklära är den lämpliga utgångspunkten för den som vill lära sig mer om notskrift, ackord, skriva egna arr osv. Efter den är vägen öppen för mer avancerade kurser.

 

Kursen förutsätter inga särskilda förkunskaper utan du kan vara ren nybörjare. Du behöver inte några böcker, allt material finns här på nätet.

 

Kursen består av ett antal korta teoretiska textavsnitt och ett stort antal övningar. Om du misslyckas med någon uppgift så får du omedelbart besked om detta och du kan då göra om den. Du kan göra om en övning hur många gånger som helst.

 

De flesta uppgifter är av typ flervalsfrågor. Du klickar på det eller de alternativ du tror är rätt(a). Till sist på knappen Lämna in för rättning. Övningen rättas omedelbart.

 

Sist i varje avsnitt finns en ordlista med aktuella termer på engelska.

Kursinnehåll

 

Introduktion

Allmän information om kursen

 

1. Toner och notskrift

Tonsystemet. Notsystemet. Klaver. Tonnamn. Toner i g-klav och f-klav. Notering och benämning av höjda och sänkta toner. Skaftriktningar.

 

2. Rytm

Enkla och sammansatta taktarter. Notvärden och paustecken. Övningar i "notvärdesmatematik". Punkterade noter, synkoper, hemioler, trioler etc. Flertakterspauser i orkesterstämmor.

 

3. Tonsteg och intervall

Intervall utgör byggstenen för både melodier och ackord och är en därför en viktig grundkunskap. Diatoniska och kromatiska tonsteg. Intervall från prim upp till decima.

 

4. Ackord

Tonvikten ligger på att lära sig alla dur- och molltreklanger samt att kunna identifiera dem när de ligger i olika lägen (olika bastoner) eller är utspridda över flera oktaver. Därefter följer ett antal övningar på de vanligaste fyrklangerna (septimackord, dimackord o.s.v.).

 

5. Skalor

Dur- och mollskalor, modala skalor samt några andra skaltyper.

 

6. Kvintcirkeln

Kvintcirkeln kan användas för att illustrera hur tonarterna förhåller sig till varandra samt hur ackorden inom en tonart förhåller sig till varandra.

 

7. Funktionsbeteckningar

De grundläggande funktionerna T, S, D samt deras paralleller.

 

8. Stegbeteckningar

Grundprincipen för stegbeteckningar.

 

9. Ackordföljder

Skalegna ackord i dur- och molltonart. Kvintgångar. Modala ackordföljder. Transponering. Transponerande musikinstrument.

 

10. Musiktermer m m

De vanligaste tempobeteckningarna, föredragsbeteckningarna och styrkegradsbeteckningarna. Tilläggstecken i notskrift. Orkesternoter: partitur och stämmaterial.

 

Övningar

Kursen innehåller över 400 övningar som rättas automatiskt.

Musikteoriskolan

+46-708-711 811