Start

Välkommen till

musikteori för alla!

Våra kurser

Allmän musiklära

I kursen Allmän musiklära lär du dig grunderna i musikteori. Vi går igenom tonnamn, nottecken och pauser, intervallnamn, tonarter, fasta och tillfälliga förtecken, ackord med mera.

Gehörsträning

En grundkurs i gehör som ger en bra grund för fortsatta studier.

Satslära

En kurs där du lär dig grunderna i stämföring och ackordlära.

Kontrapunkt

Kursen består av två delkurser och omfattar kontrapunkt i barockstil med särskild inriktning på Johann Sebastian Bachs musik.

Generalbas

Generalbas är ett sätt att notera ackord som användes under barocken (ca 1600-1750). Det används även i dag i vissa sammanhang.

Schenkeranalys

Schenkeranalys är en av de i dag mest använda musikanalyshjälpmedlen.

Schenker - intro

En introduktionskurs till schenkeranalys.

Harmonisk analys

Kurs i funktionsanalys, beskrivning av ackord och ackordsammanhang utifrån de tre funktionerna tonika, subdominant och dominant.

Behöver ni en webbplattform för era kurser?

Musikteoriskolan

+46-708-711 811